Chris Odijk & Xandra Lammers English Courses & Translations XL

Introductieworkshop Juridisch Vertalen

PE-cursussen

Vertaal- en redactiediensten

Nieuw!


Neem contact op met ons op!Let op! Onze nieuwe site zal deze site binnenkort vervangen.

Algemene informatie
Drs. Chris P. Odijk (beëdigde vertaler Engels) en mr. Xandra Lammers (tolk-vertaler Engels) organiseren vertaalcursussen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands, cursussen op het gebied van het juridisch Engels en verzorgen daarnaast vertalingen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands.

Jaarcursus Juridisch Vertalen
De jaarcursus Juridisch Vertalen Nederlands-Engels / Engels-Nederlands — de omvangrijkste cursus op dit gebied in Nederland — bestaat al sinds 1991 en gaat in het seizoen 2018-2019 voor de 27e maal van start. Deze cursus kan zowel in een reguliere als een schriftelijke variant worden gevolgd.

Cursus Algemeen Vertalen Engels
Sinds 2008 verzorgen wij tevens de cursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels / Engels-Nederlands. Deze cursus kan zowel in een reguliere als een schriftelijke variant worden gevolgd.

Kortere specialisatiecursussen & workshops
Naast de reguliere jaarcursus juridisch vertalen worden er — bij voldoende belangstelling — kortere cursussen op een bepaald rechtsgebied en workshops georganiseerd.

Accounting Terminology Translation Course (ATTC)
• Civil Procedure Translation Course (CPTC)
• Criminal Law Translation Course (CLTC)
• Family & Inheritance Law Translation Course (FILTC)
• Inheritance Law Translation Course (ILTC)
• Insolvency Law Translation Course (InsLTC)
• Intellectual Property Translation Course (IPTC)
• Labour Law Translation Course (LLTC)
• Tax Law Translation Course (TLTC)
• Workshop 'Beëdigde Vertalingen'

PE-punten
Met alle reguliere en de meeste schriftelijke cursussen die voor vertalers/tolken bedoeld zijn, kunnen punten worden behaald in het kader van de Permanente Educatie voor beëdigde tolken en vertalers (PE-punten).

(Maat)cursussen Legal English
Tot slot organiseren we ook (maat)cursussen voor juristen/juridisch secretaressen:

• Practical Legal English for Lawyers and/or Legal Secretaries
• Legal English Summer Course
• Maatcursussen en privélessen voor advocaten/juridisch secretaressen
• Maatcursussen en privélessen voor (kandidaat)notarissen
• Maatcursussen en privélessen voor accountants (in ontwikkeling)

N.B. Zie ook het cursusaanbod!

Daarnaast zijn op dit moment de volgende cursussen in voorbereiding:
• Insurance Law
• Vertaaltheorie + Lexicografie

Alle reguliere cursussen worden gehouden op het lesadres Erich Salomonstraat 525, 1087 GT Amsterdam-IJburg; maatcursussen en privélessen kunnen ook op een andere locatie worden gegeven.


Chris P. Odijk & Xandra Lammers English Courses & Translations XL
Erich Salomonstraat 525
1087 GT Amsterdam
Tel. 020 6794307; Fax 020 4715640; E-mail: xandra@euronet.nl
ABN-Amro: NL31 ABNA 0444 6785 57; ING: NL58 INGB 0005 8449 72

KvK-nr.: 34370841; BTW-nummer: NL 8069 41 753 B01