Chris Odijk & Xandra Lammers English Courses & Translations XL

Introductieworkshop
Juridisch Vertalen Engels

PE-cursussen

Vertaal- en redactiediensten

Nieuw!
Vertaalwijzer
buttonr

Neem contact met ons op!
Chris OdijkAlgemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands
De opleidingscursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands is bedoeld voor iedereen die zich op professioneel niveau in het vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands wil bekwamen.

De cursus richt zich op:
a. personen die beëdigd vertaler Nederlands Engels en/of Engels-Nederlands willen worden door deel te nemen aan het examen dat aan het einde van de tweejarige opleidingscursus wordt afgenomen (het diploma van dit examen geeft de deelnemer het recht zich te laten inschrijven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers, op voorwaarde dat men ook aan de overige inschrijvingsvereisten voldoet);

b. (beginnende dan wel ervaren) vertalers Engels (of vertalers in/uit andere talen) die menen zij dat zij nog niet volleerd zijn en die, gezien de hoge eisen die de vertaalpraktijk stelt, een cursus willen volgen om hun techniek naar een hoger niveau te tillen en/of die graag PE-punten met de cursus willen verdienen;  

maar staat ook open voor:  

c. mensen die beroepsmatig veel met het vertalen van teksten in en uit het Engels te maken hebben en die hun schrijfvaardigheid in het Engels naar een zo hoog mogelijk niveau willen brengen; het kan hierbij bv. gaan om mensen die als editor, redacteur of journalist werken en die veel met het schrijven, redigeren en vertalen van Engelse teksten of het vertalen van Nederlandse teksten in het Engels te maken hebben;

d. degenen die het leuk vinden om op hoog niveau met het vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands bezig te zijn maar die niet de ambitie hebben om deel te nemen aan het Instituutsexamen of een externe toets en/of op professioneel niveau vertaalwerkzaamheden te verrichten.  

Twee cursusopties
Er zijn twee cursusvarianten, elk bestaande uit een aantal subvarianten: (a) de reguliere cursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands (vanaf het seizoen 2011-2012) (deze gaat alleen van start indien er voldoende inschrijvingen zijn) en (b) de schriftelijke cursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands.

Cursusstructuur
Voor deelnemers die zich op het instituutsexamen voorbereiden, kent de cursus een tweejarenstructuur: een basisjaar (33 lessen/opdrachten) en een examenjaar (33 lessen/opdrachten). Na afloop van het examenjaar legt men het examen af. In dat geval dient men te allen tijde te kiezen voor beide vertaalrichtingen.

Men kan de cursus uiteraard ook volgen zonder deel te nemen aan het examen. In dat geval is de structuur van de cursus flexibel en kan men zich inschrijven voor het volledige jaarprogramma in beide vertaalrichtingen (N-E en E-N) of voor het jaarprogramma in een vertaalrichting (hetzij N-E, hetzij E-N) (Het jaarprogramma bestaat uit 33 lessen/opdrachten). Daarnaast kan men zich dan inschrijven voor een trimester (11 lessen/opdrachten), hetzij voor een, hetzij voor twee vertaalrichtingen).

Toelatingseisen
Er zijn geen formele toelatingseisen maar het heeft weinig zin om aan de cursus deel te nemen indien men niet over een behoorlijk aanvangsniveau beschikt. Dit niveau kan men hebben bereikt via een opleiding maar ook via praktijkervaring. Aspirant-cursisten die eraan twijfelen of hun vertaalvaardigheid voldoende is, wordt aangeraden deze proefvertaling(en) te maken en in te zenden, onder overmaking van EUR 35,- (voor 1 vertaalrichting) of EUR 65 (voor 2 vertaalrichtingen). Deze wordt dan, van commentaar en advies voorzien, teruggezonden.  

Ook bestaat de mogelijkheid om een korte schriftelijke introductiecursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands te volgen, zodat de cursist erachter komt  of de cursus voor hem of haar geschikt is. Dit introductieprogramma bestaat uit drie opdrachten en wordt afgerond met een evaluatiesessie. 

Studiebelasting
De studiebelasting van de cursus mag niet onderschat worden: elke week/lesopdracht moet u voor het maken van vertalingen (teksten variërend van ca. 250 tot ca. 500 woorden) een aantal uren reserveren. Daarnaast dient u vanzelfsprekend het gecorrigeerde werk te bestuderen en de additionele grammaticaopdrachten uit te werken, wat u per week ongeveer één uur kost. Bovendien wordt van u verwacht dat u zich als het ware met het Engels omringt: u leest Engelse romans, tijdschriften of kranten of u kijkt naar de Engelse televisie. Een vertaler moet zich immers de cultuur van de Engelstalige wereld eigen maken en het nieuws volgen met een 'vertalersoog'. Hiervoor dient u minimaal zeker drie uur per week te rekenen.

Studiebelasting volledige cursus: ca. 7 à 8 uur per week (regulier) of per opdracht (schriftelijk)

Studiebelasting Algemeen Vertalen Nederlands-Engels: reguliere variant: ca. 4 uur per week; schriftelijke variant: ca. 3 uur per opdracht

Studiebelasting Algemeen Vertalen Engels-Nederlands: reguliere variant: ca. 3 uur per week; schriftelijke variant: ca. 2 uur per opdracht

Cursustarieven
(1) De Reguliere cursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands [N.B. Deze wordt alleen gehouden bij voldoende belangstelling!]

De volledige reguliere cursus kost EUR 1450 bij betaling in één termijn; bij betaling in drie termijnen is het tarief: EUR 1650 (driemaal EUR 550). Hieronder volgen alle opties:

- Jaarprogramma beide richtingen: EUR 1450 (bij termijnbetaling: EUR 1650 (3 x EUR 550) 
- Jaarprogramma N-E: EUR 1050 bij betaling in één termijn; bij betaling in 3 termijnen is het tarief: EUR 1200 (driemaal EUR 400)  
- Jaarprogramma E-N: EUR 750 bij betaling in één termijn; bij betaling in drie termijnen is het tarief: EUR 900 (driemaal EUR 300)  
- Trimesterprogramma (beide richtingen): EUR 650    
- Trimesterprogramma N-E: EUR 450 
- Trimesterprogramma E-N: EUR 300  

(2) De Schriftelijke cursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands

De volledige cursus kost EUR 1150 bij betaling in één termijn; bij betaling in drie termijnen is het tarief: EUR 1350 (driemaal EUR 450). Hieronder volgen alle opties:

Jaarprogramma beide richtingen: EUR 1150 (bij termijnbetaling: EUR 1350 (3 x EUR 450)   
-
Jaarprogramma N-E: EUR 750 bij betaling in één termijn; bij betaling in 3 termijnen is het tarief: EUR 900 (driemaal EUR 300)  
- Jaarprogramma E-N: EUR 650 bij betaling in één termijn; bij betaling in drie termijnen is het tarief: EUR 750 (driemaal EUR 250)  
- Trimesterprogramma (beide richtingen): EUR 650  
- Trimesterprogramma N-E: EUR 450 
- Trimesterprogramma E-N: EUR 250

Examengeld Instituutsexamen: [nader te bepalen]

(3) De schriftelijke Introductiecursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands

De schriftelijke Introductiecursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels / Engels-Nederlands (drie opdrachten elk bestaande uit een vertaling N-E en een vertaling E-N), die wordt afgesloten met een evaluatiesessie (op de cursuslocatie of in de vorm van een skypesessie): EUR 135.

Schriftelijke Introductiecursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels (bestaande uit drie vertalingen Nederlands-Engels), die wordt afgesloten met een evaluatiesessie (op de cursuslocatie of in de vorm van een skypesessie): EUR 75
Schriftelijke Introductiecursus Algemeen Vertalen Engels-Nederlands(bestaande uit drie vertalingen Engels-Nederlands), die wordt afgesloten met een evaluatiesessie (op de cursuslocatie of in de vorm van een skypesessie): EUR 75

N.B. Wanneer men na afronding van een van de introductiecursussen zich inschrijft voor een van de reguliere of schriftelijke cursussen Algemeen vertalen, heeft men recht op een korting van EUR 50 op het cursusgeld voor de desbetreffende cursusvariant.  

Proefvertaling N-E + E-N: EUR 65  

Proefvertaling N-E: EUR 35

Proefvertaling E-N: EUR 35

Het tijdens de cursus te verstrekken studiemateriaal is in het cursusgeld begrepen; studieboeken zijn voor rekening van de cursist.

Diploma & Certificaat
Aan het volledige cursusprogramma van twee jaar is een examen verbonden. Degenen die hieraan willen deelnemen en dit examen met goed gevolg afleggen, ontvangen het Instituutsdiploma. Met dit diploma voldoet men aan het scholingsvereiste voor inschrijving in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. Zodra men ook voldoet aan de overige inschrijvingsvereisten, kan men zich in het register laten inschrijven.      

Men kan de cursus ook volgen zonder deel te nemen aan het examen. Cursisten die de gehele cursus, dan wel één cursusjaar dan wel alle opdrachten van het gevolgde onderdeel met succes hebben afgerond (maar die niet deelnemen aan het examen), ontvangen een (deel)certificaat en − indien van toepassing − een Wbtv-verklaring ten behoeve van de toekenning van PE-punten.

PE-punten
Op grond van het besluit d.d. 26 februari 2016 kunnen de volgende puntenaantallen aan de diverse varianten van de reguliere cursus Algemeen Vertalen Ned-Eng en/of Eng-Ned worden toegekend:
 
- Reguliere cursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL (2-jarig programma): 462 PE-punten
- Reguliere jaarcursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL (1-jarig programma): 231 PE-punten
- Reguliere jaarcursus Algemeen Vertalen NL-ENG: 132 PE-punten
- Reguliere jaarcursus Algemeen Vertalen ENG-NL: 99 PE-punten
- Reguliere trimestercursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL: 77 PE-punten
-
Reguliere trimestercursus Algemeen Vertalen NL-ENG: 44 PE-punten
- Reguliere trimestercursus Algemeen Vertalen ENG-NL: 33 PE-punten  

Bij besluit d.d. 26 februari 2016 zijn de volgende puntenaantallen aan de diverse varianten op de schriftelijke cursus Algemeen Vertalen toegekend:
     
- Schriftelijke cursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL (2-jarig programma): 462 PE-punten
- Schriftelijke jaarcursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL (1-jarig programma): 231 PE-punten
- Schriftelijke jaarcursus Algemeen Vertalen NL-ENG: 99 PE-punten
- Schriftelijke jaarcursus Algemeen Vertalen ENG-NL: 66 PE-punten
- Schriftelijke trimestercursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL: 77 PE-punten
- Schriftelijke trimestercursus Algemeen Vertalen NL-ENG: 33 PE-punten
- Schriftelijke trimestercursus Algemeen Vertalen ENG-NL: 22 PE-punten  
    
• Test je vertaalvaardigheid!

• Cursusprogramma
• Survival Kit / Boekenlijst AV Engels
• Waar en wanneer
• Inschrijven voor deze cursus


Chris P. Odijk & Xandra Lammers English Courses & Translations XL
Erich Salomonstraat 525
1087 GT Amsterdam
Tel. 020 6794307; Fax 020 4715640; E-mail: xandra@euronet.nl
ABN-Amro: NL31 ABNA 044.46.78.557; ING: NL58 INGB 00058.44.972
KvK-nr.: 34370841; BTW-nummer: NL 8069 41 753 B0
1